Tehtud tööd

Meil on rohkem kui 10 aastat kogemusi

Valminud aastal 2020
Verston Ehitus OÜ- Mustvee kergliiklustee valgustus
Verston Ehitus OÜ- Mäeküla T-25 Koeru-Kapu 0,00-5,0 km tehnovõrgud
Verston Ehitus OÜ- T-69 Varese-Vaabina- 9,41-22,07 km tehnovõrgud
Kütioru puhkekeskuse OÜ mäesuusakeskuse elektritööd
Nordecon AS -Tee nr 69 Võru-Kuigatsi-Tõrva tehnovõrgud
Eesti Teed AS-Nogopalu karjääri soojakute toide
Jaagor Grupp OÜ -Värska Sadama elektritööd
Võru Vallavalitsus Võru valla tänavavalgustuse projekteerimine ja ehitus 458 valgustuspunkti
Valga Vesi AS Valga valla tänavavalgustuse projekteerimine ja ehitus 512 valgustuspunkti
Elektrilevi OÜ- Liinikoridoride hooldus Valgamaa ja Lääne Võrumaal
Kurmik AS- Haage veetehase lao elektripaigaldise ehitus
Kurmik AS-Luha 500 väike veetehase lao elektripaigaldise ehitus
Eksdek OÜ - KÜ Pikk 90 üldelektripaigaldise rekonstrueerimine
Semuehitus AS- Lõuna-Eesti erihooldusteenuste peremajade elektripaigaldise ehitus
Saru Lauavabrik OÜ alajaama ehitus
Selista Ehitus OÜ- Estelaxe tootmishoone elektripaigaldise ehitus
Selista Ehitus OÜ- Mündi paarismaja elektripaigaldise ehitus
Rennes OÜ- Valga Kooli elektripaigaldise ehitus
Telia Eesti AS-Loosu masti toite projekteerimine ja ehitus
Regreta OÜ -Vidrikese päikesejaama liitumine elektrivõrguga
Elektrilevi OÜ IL5973 Rebasemõisa alajaama F3 rekonstrueerimistööd
Elektrilevi OÜ IL5988 Purde AJ F1 rekonstrueerimistööd
Elektrilevi OÜ IL5870 Virtsjärve (Tõrva) alajaama F2 nõuetekohasuse tagamine
Elektrilevi OÜ- Antsla Tarbijate Ühistu peakaitsme nimivoolu suurendamine, Fr. R. Kreutzwaldi tänav 2a
Leonhard Weiss OÜ- Suitsu kinnist liitumine elektrivõrguga
Leonhard Weiss OÜ- Kooli tn 9 kinnistu liitumine elektrivõrguga
Leonhard Weiss OÜ- Taga-Suitsu kinnist liitumine elektrivõrguga
Leonhard Weiss OÜ- Tsirguliina, Kesk tänava reoveepumpla liitumine elektrivõrguga
Leonhard Weiss OÜ- Tsirguliina, Savi tänava reoveepumpla liitumine elektrivõrguga
Leonhard Weiss OÜ- Valga, Kuperjanovi 12 liitumine elektrivõrguga
Leonhard Weiss OÜ- UTG Elektrilevi liinihooldustööd
Tartu Terminal AS- Saverna kaupluse-tanklahoone ehitus
MTÜ Toetuskeskus Meiela-Intellektipuudega noorte ja täiskasvanute erihoolekandeteenuse hoone ehitus
KÜ Hummuli Vee tn.3- korterelamu elektripaigaldise renoveerimine
Barrus AS tootmishoonete piksekaitse ehitus
Combilink OÜ tootmishoone laienduse ehitus
Werrohaus OÜ paarismaja ehitus
Aigren OÜ- Vilja ja Tartu tn tänavaala II etapi rekonstrueerimistööd (Tänavavalgustus ja side)
Aigren OÜ - Haanja puhke-ja spordikeskuse asfaldkattega raja ja tehislume tootmissüsteemid
Amark Ehitus OÜ- Tartu Terminal AS Võru tankla ehitus
Amark Ehitus OÜ- Tartu Terminal AS Puurmani automaattankla ehitus
Amark Ehitus OÜ- Tartu Terminal AS Raadi gaasitankla ehitus
Elektrilevi- AJ Pillikse F2 rekonstrueerimine
Elektrilevi OÜ-Võru haigla 10kV jaotuskeskuse rekonstrueerimine
Elektrilevi OÜ- Murati I alajaama 0,4 kV fiider F2 nõuetekohasuse tagamine
Ehitustrust AS- Tõrva ujula
G4S - Särevere mõisahoone evakuatsioonivalgustus
Kiili Vallavalitsus- Kiili alevis ja Vaela külas tänavavalgustuse ehitus
KÜ Kopli 4- korterelamu Kopli 4 Otepää
Lääneranna vald, Lihula linn, Ristiku tänav 13 korteriühistu- Välisvalgustuse ehitamine Ristiku 13
Lääne-Nigula Vallavalitsus- Risti staadioni valgustus
Riigi Kinnisvara AS- Värska Päästekomando elektritööd
Riigi Kinnisvara AS-Eesti Rahva Muuseumi B sissepääsu välivalgustite remonttööd
Riigi Kinnisvara AS- Tartu Päästekomando valgustuse vahetus
Riigi Kinnisvara AS- Võru Politsei, Piirivalve ja Päästeameti ühishoone generaatori toidete tagamine
Rajameister OÜ- Helme hooldekodu tugev ja nõrkvoolutööd
Saarte Liinid AS- Roomassaare sadama valgustite vahetus
Semuehitus OÜ Kubija terviseraja lumetootmise ja valgustuse elektriehitustööd
Selista Ehitus OÜ- Rendi-X äri- ja laohoone tugevvoolutööd
SystemTest OÜ- Graanul Invest Launkalne tehase uuendus
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet- Lasteaed Naeratus välisvalgustuse rajamine
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet- Mesipuu Lasteaia välisvalgustuse rajamine
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet- Pirita Lasteaia välisvalgustuse rajamine
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet- Pärnamäe tee T23 (Põdrakanepi tee) valgustuse ehitus
Trev-2 Grupp- Värska/Saatse kergliiklustee ja Saatse küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine
Trev-2 Grupp- Lilli-Anne külas asuva lõigu rekonstrueerimine
Trev-2 Grupp- Riigitee 14164 Lahavere-Jõeküla km 5,1-5,5 ja riigitee 14190 Kõpu-Tapiku km
11,3-11,56 asuva Tapiku ristmiku välisvõrgu rekonstrueerimine"
Tref AS- Kõrvalmaantee 22133 Reola-Unipiha km 0,05-1,3 lõigu rekonstrueerimine
Tref AS Riigimaantee nr37- Jõgeva-Põltsamaa 5,1-12,951 Telia siderajatiste ümberehitus
Tartu Linnavalitsus- Annelinna tänavavalgustuse rekonstrueerimine
Tartu Ehitus- Eesti Põllumajandusmuuseumi tugevvoolutööd
Verston Ehitus OÜ-Riigitee 52 Viljandi - Rõngu km 7,000 – 22,098 Nõmme – Mustla lõigu rekonstrueerimine
Värska Vesi AS tootmise laiendus
Valminud aastal 2019
"Verston Ehitus OÜ- Riigimaantee nr 62 Kanepi-Leevaku km 33,6-41,7 Kauksi-Leevaku tehnovõrgud"
"Verston Ehitus OÜ - Tugimaantee 90 Põlva - Karisilla km 0,290-11,295 asuva Rosma - Soohara lõigu rekonstrueerimine"
Tref AS- T 90 Karisilla -Niitsiku lõigu tehnovõrgud
Estelaxe OÜ liitumine 10 kV võrguga
"Tallinna Kommunaalamet- Tallinna Südamekese, Päkapiku, Vormsi lasteaedade välisvalgustus"
Kivipartner-Koreli roheala valgustus
Leonhard Weiss OÜ- Elektrilevi raamleping Lääne Võrumaa ja valgamaa
"Kivipartner-Võru Kreutzwaldi kooli- ja, Parksepa keskkooli palliplatsi valgustus."
Teearu Grupp-Valga tööstusala tänavavalgustus
Võru Vallavalitsus Võru valla tänavavalgustuse projekteerimine ja ehitus 458 valgustuspunkti
Valga Vesi AS Valga valla tänavavalgustuse projekteerimine ja ehitus 512 valgustuspunkti
Kivipartner OÜ Võhandu tn rekonsturimine tehnovõrgud
Kroonikeskus AS Kagukeskuse Liitumine 10 kV võrguga
Verston Ehitus OÜ -Mäeküla- Koeru riigimaantee tehnovõrgud
Verston Ehitus OÜ -Mustvee rannapromenaadi valgustus
Trev-2 Grupp- asfalditehase liitumine
Trev-2 Grupp- Tõrva liiklusohtlikud kohad
Võru Linnavalitsus- Tamula rannaala valgustus
Vilcon Ehitus OÜ- Jõhvi Pargi Kaubanduskeskuse elektri välisvõrgud
"Maanteeamet- Tugimaantee 65 Võru-Räpina km 16,6 – 26,0 Leevi-Vinso lõigu tehnovõrgud"
Politsei- ja Piirivalveamet- Piirimärkide valgustus
Elektrilevi-Valga LKV võrgu rekonstrueerimine
Wesene- Männiksaare päikesepargi liitumine
"Maanteeamet - Tugimaantee 33 Jõhvi-Kose km 1,64-1,67 valgustus"
Maanteeamet - Antslat läbivate riigiteede rekonstrueerimine
Elektrilevi OÜ Vastseliina Gümnaasiumi spordiväljaku rekonstrueerimine
Võru Räpina mnt. rekonstrueerimise I ja II etapp valgustus ja Elektrilevi võrgud
Võru Vilja tn rekonstrueerimise I etapp valgustus ja Elektrilevi võrgud
Elektrilevi OÜ Pärnu Tui 6 liitumine
YIT Ehitus Jõgeva ringtee rekonstrueerimine tehnovõrgud
Regreta OÜ -Vidrikese päikesepark kinnistute päikeseelektrijaamade liitumisühenduste ehitamine
Elektrilevi-Tõrva vald Purde AJ F1 rekonstrueerimistöö IL5988
Elektrilevi- Rebasemõisa F-3 fiidri rekonstrueerimine
Elektrilevi- Antsla linn Fr.R.Kreutzwaldi tn 2a Antsla Tarbijate
Ühistu abihoone liitumisühenduse ehitsutöö LP7923
Tartu Linnavalitsus-„Tänavavalgustuse juhtimiskilpidesse kontrollerite paigaldus ja juhtimissüsteemiga ühendamine”
Saaremaa Vallavalitsus-Orissaare tänavavalgustuse rekonstrueerimine
Lääneranna Vallavalitsus- Lihula tänavavalgustuse rekonstrueerimine
ARKE Lihatööstus AS-ARKE lihatööstuse juurdeehitus
Vilcon Ehitus OÜ-Pargi Kaubanduskeskus H&M kauplus
MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus- peremajade tugev voolu paigaldis
Mapri Ehitus OÜ-Väimela Majand OÜ olemasolevale laudale juurdeehitatava hooneosa elektripaigaldis
Salome Tartu AS-Räpina mnt.18a ärihoone
Valga Vallavalitsus-Valga multifunktsionaalse sotsiaalteenuste hoone elektrivarustuse rekonstrueerimine
Võlsi tee 26 eramu
Kagukeskuse laienduse elektritööd
Põlva reoveepuhasti rekonstrueermise elektritööd
Tamula kodu kortermaja elektritööd
Tartu Terminal AS Nõo tankla elektritööd
SA Tehvandi Spordikeskus Suusaradade valgustuse korrastamine
Haart Ehitus OÜ Alajärve villa elektritööd
Danpower Eesti AS generaatori paigaldus
Riigi Kaitseresursside amet Kuperjanovi JP parkla laadimiskilbid
Tartu Terminal AS Tõrvandi tankla laiendus
Barrus AS kuivati elektritööd
Kurmik AS Luha veetehase elektritööd
Tamula maja elektritööd
Barrus AS Besthall lao elektritööd
KÜ Sõmerpalu Pargi tn 6 elektripaigaldise rekonstrueerimine
Riigi Kinnisvara AS- Viljandi depoo elektripaigaldise täiendamine
Viru Vangla generaatorite testkoormuse kilbid II
Valminud aastal 2018
Elektrilevi OÜ IL4901 Võrumaa, Võru vald, Neemre F2 nõuetekohasuse tagamine
Elektrilevi OÜ IL4895 Võrumaa, Setomaa vald, Niitsiku F2 nõuetekohasuse tagamine
Elektrilevi OÜ Võrumaa, Setomaa vald, Kremessova küla, Kremesova (Räpina) fiider 1
Elektrilevi OÜ IL4979, Valgamaa, Tõrva vald, Kalme (Tõrva) F3 fiidri rekonstrueerimine
Elektrilevi OÜ IL4932 Valgamaa, Otepää vald, Kullipesa2 F2 nõuetekohasuse tagamine
KÜ Kopli 7 Otepää elektritööd
Võru Magaziini juurdeehituse elektritööd
Elektrilevi OÜ IL4900 Võrumaa, Setomaa vald, Sabolda AJ F1 õhuliini rekonstrueerimine
Elektrilevi OÜ IL4931 Võrumaa, Setomaa vald, Koksina AJ F9 rekonstrueerimine
Elektrilevi OÜ IL4488 Võrumaa, Setomaa vald, Toomasmäe AJ F1 rekonstrueerimine
Elektrilevi OÜ IL4967 Võrumaa, Setomaa vald, Puugnitsa küla, Asuri alajaama F3 nõuetekohasuse tagamine
Elektrilevi OÜ IL4929 Võrumaa, Võru vald, Kamnitsa küla, Kamnitsa alajaama F1 ja F2 rikete vähendamine
Elektrilevi OÜ IL4164 Põlvamaa-Võrumaa, Ruusa-Leevi fiidri rekonstrueerimine
Elektrilevi OÜ IL4146 Valgamaa, Otepää vald, Tsirguliina-Kooba 10 kV rekonstrueerimine
Elektrilevi OÜ LP4263 Viljandimaa, Abja-Paluoja, Põllu puhastusseade el. ehitustööd
Piirissaare Päästedepoo elektritööd
Linnu talu OÜ Võime lauda elektripaigaldise ehitus
Cristella VT OÜ tootmise laienduse V etapp
Lasva kergliiklustee valgustus
Eedeni kaubanduskeskuse välisvõrgud
Riigimaantee nr 49 Sultsi asula valgustus ja telekommunikatsioon
Riigimaantee nr 45 ja 63 Värska asula valgustus ja telekommunikatsioon
Riigimaantee nr 62 Kauksi asula valgustus ja telekommunikatsioon
Riia-Pihkva Misso riigimaantee nr 7 Tsiiruli valgustus
Elektrilevi OÜ IL5045 Valgamaa, Otepää vald, Kuretalu AJ F1 rekonstrueerimistööd
Elektrilevi OÜ IS2703 Pärnumaa, Tõstamaa alevik, Tõstamaa-Liu fiidri rekonstrueerimistööd
Elektrilevi OÜ IL4322 Põlvamaa, Räpina vald, Ruusa-Leevaku fiider el. tööd
Elektrilevi OÜ IL5459 Valgamaa, Otepää piirkonna 0,4 kV ÕL rekonstrueerimistööd
Elektrilevi OÜ IL5388 Võrumaa, Võru piirkonnas 0,4 kV ÕL rekonstrueerimistööd
Elektrilevi OÜ IL4390 Võrumaa, Mõniste vald, Kuutsi AJ F1 rekonstrueerimistööd
Elektrilevi OÜ IL4966 Võrumaa, Setomaa vald, Metsakese AJ F2 rekonstrueerimistööd
Tori Vallavalitsus, Suigu aleviku tänavavalgustuse rekonstrueerimistöö
Tori Vallavalitsus, Sauga aleviku tänavavalgustuse rekonstrueerimistöö
Kohila Vallavalitsus-Kohila valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine 1670 valgustuspunkti
Tallinna Kommunaalamet- Muinasjutu lasteaia välisvalgustuse rekonstrueerimistööd
Tallinna Kommunaalamet- Tuule lasteaia välisvalgustuse rekonstrueerimistööd
Häädemeeste Vallavalitsus- Reiuküla, Reiujõe, Kivialliku, Killi ja Karu tee tänavavalgustuse ehitus
MTÜ Misso Vabatahtlikud- Misso Päästekomando depoo ehitus
Riigi Kinnisvara AS- Saatse piirivalvekordoni renoveerimine
Jaagor Grupp OÜ- Võru Kreutzwaldi Kooli kunstmurukattega jalgpalliväljaku valgustus
Riigi Kinnisvara AS- Tabivere Päästekomando hoone elektrisüsteemi täiendamine
Riigi Kinnisvara AS- Viljandi politseihoone parkla laadimiskilpide paigaldamine
Riigi Kinnisvara AS- Abja-Paluoja Päästekomando garaaziustele fooride paigaldus
Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutus- Vastseliina Piiskopilinnuse kabeli ja linnuseala ehitustööd
Selista Ehitus OÜ- PVC halli elektripaigaldise ehituse
Põlva Kesk 42 sissesõidu ja kergliiklustee tänavavalgustus
Osula Varese maantee ja kergtee valgustuse ehitustööd
Võrumaal Võru piirkonnas 0,4 kV ÕL rekonstrueerimistööd IL5388
KH Energia-Konsult AS – LED valgustite paigaldustööd maanteevalgustuse taristu renoveerimiseks
Räpina Vallavalitsus -Räpina Sadama püügivahendite hoiuplats
Männiksaare kinnistu päikseelektrijaama võrguühenduseks vajaliku liitumisühenduse ehitamine
Võru Linnavalitsus-Võru linna optilise valguskaablivõrgu projekt
Valgamaa Otepää vald Pühajärve AJ F2 rekonstrueerimistöö IL5518
RMK kontorihoone II korruse ümberehitus, elektripaigaldis
Ehitustrust AS- Eedeni kaubanduskeskuse kauplus H&M elektripaigaldis
ICP Solutions OÜ- Võrusoo katlamaja
Põlva Vallavalitsus-Põlva staadion
Valga Vallavalitsus- Valga põhikooli osaline rekonstrueerimine ja laiendamine tugevvoolupaigaldis
AS Valga Haigla-Valga Haigla tervisekeskuse elektripaigaldise tugevvool
AS Võru Vesi kontorihoone osaline rekonstrueerimine ja juurdeehitus
Helme Graanul OÜ -Helme kontorihoone elektripaigaldis
AS Salome-Räpina mnt 18a ärihoone püstitamine
Embach Ehitus- Eesti Teede TPH
Embach Ehitus-Otepää Konsum
Lääneranna Vallavalitsus-Koonga tänavavalgustuse rekonstrueerimine
Valminud aastal 2017
Korteriühistu Rõuge Karp peakilbi vahetus ja korruse kilpide korrastustööd
Elektrilevi OÜ Põlvamaa, Värska vald, Metsa kinnistu, EV kagupiiri LP nr 34 liitumisühenduse ehitustööd
Elektrilevi OÜ IL4389 Võrumaa, Misso vald, Kivitee AJ F2 rekonstrueerimistööd
Ülenurme Gümnaasiumi välitööd
Meriste Puit OÜ tootmiskompleksi elektrisüsteemi hooldustööd
Elektrilevi OÜ IL4626 Võru maakond, Misso vald, Käbli(Mõniste) F3
Elektrilevi OÜ IL4543 Võru maakond, Mõniste vald, Orandu(Mõniste) F1
Elektrilevi OÜ IL4625 Võrumaa, Vastseliina vald, Linnuse AJ F3 rekonstrueerimistööd
Elektrilevi OÜ IL4388 Võrumaa, Vastseliina vald, Saarte AJ F1 rekonstrueerimistööd
Elektrilevi OÜ IL4305 Võrumaa, Vastseliina vald, Salu AJ F3 rekonstrueerimistööd
Elektrilevi OÜ IL4279 Võrumaa, Vastseliina vald, Morosuu F1 el.töökindluse tagamine
Elektrilevi OÜ IL4563 Võrumaa, Mõniste vald, Vastse-Roosa F2 el.töökindluse tagamine
Barrus AS kuivati elektritööd
Barrus AS külmlao elektritööd
Osula Põhikooli fuajee ajutine valgustus
Avraal AS liimpuidu 10 kV kaabli paigaldus
Barrus AS 2*1600 kVA alajaama paigaldus koos välisvõrguga
Maanteeamet Põhitee nr 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla Saunja ristmiku valgustus
Võru Vallavalitsus Parksepa valgustuse ehitus
Maanteeameti lõuna regiooni 2017 aasta riigiteede valgustus
Arke Lihatööstuse AS juurdeehitustööd
Scaleter OÜ betoonelementide tootmishoone
Elektrilevi OÜ Tehase 2 tootmishoone kinnine kaeve
Elektrilevi OÜ Külaoru AJ välisuste vahetus ja uste rekonstrueerimine
Elektrilevi OÜ Kooli AJ, Nähri AJ, Valgamaal asuvate alajaamade hoonete korrastustööd
Elektrilevi OÜ Tsirguliina tootmisbaasi elektrivõrgu ümberehitustööd
Torma Vallavalitsus Vaiatu külakeskuse teedele tänavavalgustuse ehitus Hummuli Vallavalitsuse hoone juurdeehitus
Elektrilevi OÜ IL4458 Orava vald, Mäe-Lehtla AJ F3 rekonstrueerimistööd
Elektrilevi OÜ IS1934 Häädemeeste-Ikla 15kV fiidri rekonstrueerimistööd
Elektrilevi OÜ IL4753 Varstu vald, Punsa küla, Ala(Mõniste) F1
Semuehitus AS – Koidula läbivalgustusseadme viilhalli projekteerimis- ja ehitustöö
Semuehitus AS – Vastseliina Päästekomando elektrisüsteemide projekteerimise- ja ehitustööd
Võru tänavavalgustuse ehitus
Wentelax OÜ liitumine
Saverna-Kooli tee kergliiklustee valgustus
Polar-Deko OÜ kalorifeeride toite vedu
Äri- ja eluhoone Jakobi 38, Tartu
Elektrilevi OÜ IS2080 Pärnu maakond, Surju vald, Paikuse vald, Vaskrääma F2 rekonstrueerimine
Elektrilevi OÜ IL4020 Valgamaa, Tõrva linn, Walko komplektalajaama 15 kV jaotusseadme rekonstrueerimine ja kaabelliinide ehitamine
Elektrilevi OÜ IL4079 Valgamaa, Puka vald, Puka II AJ F4 rekonstrueerimistööd
Elektrilevi OÜ IL4555 Valgamaa, Karula vald, Vendamäe AJ F3 rekonstrueerimistööd
Elektrilevi OÜ TL0336 Valgamaa, Tõlliste vald, Tsirguliina tootmisbaasi elektrivõrgu ümbereshitustööd
Andres Trumm eramu
Mooste Farmerid OÜ – Kambja tööstushoone
Räpina-Köstrimäe kergliiklustee ehitus
Otepää Kultuurikeskuse 2.etapp
Nöörimaa Toidukeskus
Võru Vallavalitsus Väimela valgustuse ehitus
Võru Vallavalitsus Kosevälja valgustuse ehitus
Pühajärve Puhkekeskuse fuajee laiendus
Võru jalg- ja jalgrattatee valgustuse rajamine
Lusti Lasteaed
MTA Põlva kontori elektripaigaldise rekonstrueerimine
Are aleviku ja Suigu küla tänavavalgustus
Helme aleviku tänavavalgustuse rekonstrueerimistööd
Linna küla kergliiklustee valgustuse ehitustööd
Elektrilevi OÜ IL4207 Põlvamaa, Orava vald, Lepassaare-Orava fiidri rekonstrueerimine
Elektrilevi OÜ TL0389 Põlvamaa, Maarja 1, Oja, elektrivõrgu ümberehitus
Elektrilevi OÜ IS2689 Pärnu linn, Haapsalu mnt, Luha/Kroomi AJ võrgu ümberehitamine
Elektrilevi OÜ LP1710 Pärnu maakond, Are vald, Kurena küla, AS Treffex, Torfex(Pärnu-Jaagupi)
Elektrilevi OÜ LL2251 Võrumaa, Mõniste vald, Mõniste lüpsifarmi elektriliitumine
Alexela Tapa tankla gaasitankuri elektritööd
Alexela Tartu tankla juurdeehitus
Kagukeskuse autopesula
Barrus AS laohoone elektritööd
Võru Spordikeskuse aeroobikasaali valgustus
Warmeston OÜ PVC halli elektritööd
HeSveKa&Co AS tootmishoone elektritööd
Laatre Piim AS farmi 2.etapp
Võru Keskraamatukogu lugemissaali valgustus
Torfex AS peakaitsme suurendamine
Maanteeameti Lõuna regiooni ristmike projekteerimise- ja ehitustööd
Tabivere kergliiklustee tehnovõrgud
Ilumetsa raudteejaama tehnovõrgud
Kagukeskuse parkla
Lambakasvatajate Ühistu – Lambakasvatus
Alexela tankla veetrass
Järvere-Sõmerpalu kergliiklustee
Hargla koolihoone osaline ümberehitus
Põlva Keskväljaku tehnovõrgud
Põlva J.Käisi tänava tehnovõrgud
Valga linna tänavavalgustuse laiendustööd
Lüllemäe keskuse elektritööd
AS Valumehaanika metalli valutsehh
Elektrilevi OÜ LL2837 Valgamaa, Puka vald, Alajärve talu kaitsme nimivoolu suurendamine
Orava raamatukogu ruumide rekonstueerimine
Leevi rahvaraamatukogu ruumide väljaehitamine
Võrumaa Matsuri tänavavalgustus
Põlgaste kergliiklustee valgustus
Kääpa kergliiklustee valgustus
Kordonite autode laadimiskilbid
Laeva Meierei tootmishoone laiendus
Maanteeameti Võru büroo elektritööd
Keeni raudteejaama siseelektripaigaldise rekonstrueerimine
Puka raudteejaama siseelektripaigaldise rekonstrueerimine
Mooste tootmishoone valgustite väljavahetamine
Avraali spordisaali valgustite väljavahetamine ja PJK vahetus
Elektrilevi OÜ IL4045 Võrumaa, Vastseliina-Meremäe 10 kV fiider, KP võrgu ehitus
Elektrilevi OÜ IL4979 Valgamaa, Helme vald, Kalme (Tõrva) F3 fiidri rekonstrueerimine
Elektrilevi OÜ Põlvamaa, Värska vald, Kremesova küla, Kremesova (Räpina) fiider 1
Võru linna jõulukaunistused
Valminud aastal 2016
Valga Gümnaasiumi elektritööd
Atria Eesti AS Valga katlamaja automaatikatööd
Arke Lihatööstus AS pesula
Toftan AS lauasorteeri liini automaatika kaabeldus
Elektrilevi OÜ IL2832 Viljandimaa Kolga-Jaani vald Taganurga AJ F4 rekonstrueerimistööd
Elektrilevi OÜ IL3012 Valgamaa, Sangaste F1 pingeparandus, Lossiküla, Sangaste vald
Elektrilevi OÜ IL3063 Viljandimaa, Viljandi vald, Moori küla, Jänku AJ F2 rekonstrueerimistööd
Elektrilevi OÜ IL3152 Valgamaa, Hummuli vald, Põrga AJ F4 rikete vähendamine
Elektrilevi OÜ IL3331 Valgamaa Õru vald Killinge AJ F1 rekonstrueerimistööd
Elektrilevi OÜ IS2064 Viljandimaa, F2-Annamõisa Võhma töökindlus
Elektrilevi OÜ IS2070 Pärnumaa Halinga vald Lehu küla Lehu AJ F3 rekonstrueerimine
Elektrilevi OÜ IS2109 Viljandimaa Suure-Jaani vald Võlli küla Juurika AJ F1 rekonstrueerimistööd
Elektrilevi OÜ IS2134 Viljandimaal Verilaske külas F1-Sooviku(Viljandi M) rekonstrueerimine
Elektrilevi OÜ IS2160 Viljandimaa Kõo vald Paaksimaa AJ F2 rekonstrueerimistööd
Elektrilevi OÜ LL1696 Valgamaa, Otepää vald, Nüpli küla, Setanta kinnistul OÜ Nuustaku SPA peakaitsme suurendamine
Elektrilevi OÜ LL2100 Karste päikesepargi liitumine
Elektrilevi OÜ IL2954 Võru linn VGT AJ ümberpaigutamine ja võrgu ümberehitustööd
Elektrilevi OÜ IL3415 Võru linn Männiku AJ F1 rekostrueerimistööd
Elektrilevi OÜ IP2175 Pärnumaa, Are vald, Niidu küla Mõnuvere alajaama fiidri F2 rekonstrueerimine
Elektrilevi OÜ IS2316 Viljandi maakond, Viljandi vald, Kookla küla, Pärsti I (Võhma) F2 fiidri
Elektrilevi OÜ IS2377 Pärnumaa, Saarde vald, Lodja küla, Lille AJ F3 rekonstrueerimistööd
Elektrilevi OÜ LL2285 Viljandi, Tallinna tänav 58, kaitsme nimivoolu suurendamine
Barrus AS I osa võrgu ümberehitus kliendi soovil
Maanteeamet Väimela ristmiku valgustus
Põhimaantee nr 9 Ääsmäe – Haapsalu – Rohuküla km 49,406-49,779 valgustus
Riigitee nr 2 Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa ja riigitee nr 1 Tallinn – Narva ristmike valgustus
Põlva Saverna maantee side -ja elektrivõrgu ümberehitus
Taristuhaldus OÜ Võru Taara linnaosa valgustus
Toftan AS saeveski side ja elektri välistrassid
Barrus AS kliendi üleminek 0,4 kV liitumiselt 10 kV võrgu liitumine
Antsla-Kobela kergliiklustee side ja valgustus
Põlva linn Jaama tn valgustus
Riidaja küla välisvalgustus
Valio AS trepikoja elektritööd
Mäksa valla välisvalgustite vahetus
Luhamaa maanteepiiritollipunkti renoveerimine
Võru, Katariina tn 1 korterelamu renoveerimine
Piusa Piirivalve kordon
Põlgaste Kultuurimaja saal
UPM Kymmene Otepää AS Tootmise laienduse üldelektri- ja sidevõrkude kaablitööd
UPM Kymmene Otepää AS Katlamaja üldelektritööd
AS Laatre Piim laut
Uue-Antsla tänavavalgsutuse pikendus
SA Võru Sporidkeskuse spordisaali sulgpalliväljakute valgustus
Võru Instituut
Barrus AS kontorihoone
Sänna mõis
Kuperjanovi JP side laiendus
Elektrilevi OÜ Oru tn 21a liitumine Viljandi
Elektrilevi OÜ Koeru 35/10 kV AJ aia ja maanduse ehitus
Võru- Põlva- ja Valgamaa liiklusohtlike ristmike valgustused
Riigiteel nr 92 Tartu – Viljandi Rannu-Jõesuu silla valgustite paigaldamine
Saku vald Urda kergtee valgustus
Ants Taheva numbrilugemissüsteemi liitumine
Elektrilevi OÜ Võrumaa Antsla käidupiirkonna 0,4 kV ÕL rekonstrueerimistööd
Elektrilevi OÜ Võru maakond, Mõniste käidupiirkonna õhuliinide rekonstrueerimine
Elektrilevi OÜ Võrumaa, Võru käidupiirkonna õhuliinide rekonstrueerimine Barrus AS AJ 2
Elektrilevi OÜ Viljandimaa, Siitami F2,Tiri F3, Uue-Kariste F1, el.rikete vähendamine
Elektrilevi OÜ Viljandimaa, Jaama F3, Jaanuhansu F3, Kurvitsa F1
Elektrilevi OÜ Valgamaa Õru vald Uniküla AJ F1 rekonstrueerimistööd
Elektrilevi OÜ Põlvamaa, Vastse-Kuuste vald Lootvina F2 kliendiprobleemi lahendamine
Elektrilevi OÜ Põlvamaa Värska vald Metsasalu kinnistu EV kagupiiri LP nr 27 liitumisühenduse ehitustööd
Elektrilevi OÜ Võrumaa, Roosisaare pingeprobleemi lahendamine
Elektrilevi OÜ Viljandimaa Suure-Jaani vald Mesila AJ F5 rekonstrueerimistööd
Otepää, Vanaraua tee tänavavalgustuse ehitus
Räpina ja Värska keskpinge alajaama maandused
Võrumaa Kutsehariduskeskuse vana katlamaja olmeruumide remont
Pinest AS tootmishoone laiendus
Lasteaed Sõleke ehitustööd
Förmann NT AS saeliin
Lõunakeskuse H&M tugevvoolutööd
Polar-Deko OÜ tootmise laiendus
Veriora-Viluste kergliiklustee välisvalgustus
Järvere puurkaevu automaatikatööd
Mapri Ehitus OÜ – Andri Peedo kitselauda tugevvoolutööd
Valminud aastal 2015
7 linna tänavavalgustuse ehitustööd Võru linn osa 1
7 linna tänavavalgustuse ehitustööd Valga linn osa 1, osa 2, osa 3
Riigimaantee nr 49 Imavere – Viljandi – Karksi-Nuia km 47,95 – 49,00 Tomuski ja Paala tee ristmike välisvalgustuse ehitamine
Männamaa tänavavalgustuse ehitus Hiiumaa
Maanteeameti 3 ristmiku valgustuse projekteerimine ja ehitus Verijärve, Osula ja Vahi ristmik
Võru vald tänavavalgustuse ehitus Konnametsa, Kreegi, Nöörimaa
Riigimaantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 111,100-111,655 ja nr 19203 Arge-Suigu km 0-0,050 maanteevalgustuse ehitus
Valio AS Sulajuust ja ladu nr 8
Osula Energia OÜ koostootmisjaama Kp kaabli paigaldus
Põlva Jaama tn tänavavalgustuse ehitus
Torma vald Kergliiklustee valgustuse ehitustööd
Arcwood tootmishoone välivalgustus, Alajaama ja side ehitustööd
Elektrilevi OÜ Tamjärve TR kliendiprobleemi lahendamine
Elektrilevi OÜ Valga linn, KIK tänavalgustusprojektiga kaasnevad tööd (IL1048)
Elektrilevi OÜ Võru linn, KIK tänavavalgustusprojektiga kaasnevad tööd (IL1194)
Elektrilevi OÜ Mooste vald Eloni F2 rek
Elektrilevi OÜ Võrumaa Misso vald Loigu AJ F1 nõuetekohasuse tagamine
Elektrilevi OÜ IL2597 Põlvamaa Valgjärve vald Valgjärve AJ F10 rekonstrueerimistööd
Elektrilevi OÜ IL2629 Võrumaa Meremäe vald Tobrovo AJ F1 rekonstrueerimistööd
Elektrilevi OÜ IL2655 Võrumaa Sõmerpalu vald Rauskapalu küla Kolga AJ F3 pingeparandustööd
Elektrilevi OÜ IL2777, IL2787 Võrumaa, Antsla vald, Kollino küla, Muru 04 kV õhuliini F1 ja F2 rekonstrueerimistööd
Elektrilevi OÜ IL2807 Võrumaa Haanja vald Raagi AJ F3 rekonstrueerimistööd
Elektrilevi OÜ IL2903 Võrumaa Rõuge vald Koki küla Kokla AJ F2 pingeprobleemi lahendamine
Elektrilevi OÜ IL3025 Põlvamaa, Laheda vald, Tilsi küla, Bio 0,4 kV õhuliini F1 rikete vähendamine
Elektrilevi OÜ IL3041, IL3042 Võrumaa, Meremäe vald, Kuksina 0,4 kV õhuliini F2 ja F3 rekonstrueerimistööd
Elektrilevi OÜ IS1357 Viljandimaa, Viljandi vald, Kingu küla, Farmi F4 rikete vähendamine
Elektrilevi OÜ LL1685 Lao kinnistu liitumine
Elektrilevi OÜ LL1776 Võrumaa Võru vald Sika küla Kalmuse kinnistu elektrivõrgu ümberehitus
Elektrilevi OÜ Võru Räpina mnt 19 liitumine
Võru Politsei-ja Päästeameti ning Piirivalveameti ühishoone
Kaagvere erikool
Meremäe vaatetorn
Barrus AS väliplatsid
Piusa piirivalve kordon
Päästeameti Tartu depoo
Tartu Terminali Jõe tankla
Räpina Ühisgümnaasiumi vana osa 3. ja 4. korruse renoveerimine
Osula Graanul OÜ kontori- tootmis- ja fleikerihoone
Võru Noortekeskus
Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe õppekeskuse peahoone
Põlva Orajõe tn tänavavalgustus
Warmeston OÜ Järvere pelletitehase sprinkelri pumbamaja
Valminud aastal 2014
Elektrilevi OÜ kaugloetavate arvestite vahetus Põlva-, Võru- ja Valgamaal
Cristella tootmishoone III etapp
H. Elleri nimeline muusikakooli juurdeehitus
Tartu Terminaal AS Tõrvandi tankla
Elektrilevi OÜ Metsasalu kinnistu liitumine
Flexoil OÜ laohoone
Kaitseväe Otepää korterid
Kuigatsi rahvamaja saal
Kutsari ristmiku valgustus
Elektrilevi OÜ Juusa AJ F1 ja F2 rekonstrueerimine
Elektrilevi OÜ Lasketiiru kinnistu liitumine
Misso Rahvamaja
Värska Vesi AS olmeruumide laiendus
Barrus AS uus katlamaja
Barrus AS soeladu
Valminud aastal 2013
Elektrilevi OÜ kaugloetavate arvestite vahetus Põlva-, Võru- ja Valgamaal
Cristella tootmishoone II etapp
Arke Lihatööstuse tapamaja
Jüri 69, 67 kortermajad
Põlva vallamaja kabinetid
Valga Gümnaasium
Võru Katariina allee valgustus
Barrus AS külmladu
Põlva Intsikurmu välielektrivõrk
Kanepi Gümnaasiumi PJK vahetus
Võru Linnas Männiku tn. valgustus
Võru valla Kubija rolleriraja valgustus
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium
Võru linnas Jüri tn. kahe suunaliseks muutmisega seotud elektritööd
Otepää Noortekeskus
Ööbikuoru Villa
Maaritsa välivalgustus
Tõrva katlamaja
Savi kinnistu liitumine
Võru vald Kodu alajaam
Sõmerpalu välivalgustus
Kikkaküla alajaam
Uue-Antsla välivalgus
Tõrva reoveepumpla liitumine
Võru vald Kannikese tn. välivalgus
Sangaste mõisa valitsejamaja liitumine
Leevi Külaselts
Tõrva Loosi tn. pumpla liitumine
Võru linna Petseri tn tehnovõrgud
Varstu Kooli alajaam
UPM Kymmene Otepää AS
Tõntso kinnistu peakaitsme suurendamine
Hummuli vallamaja saal
Arke Lihatööstus II etapp
Rõuges Indrek Laine liitumine
Saarjärve Puhkemaja
Prastuli linamuuseum
Räpina sadama paviljon
Rõuge Skatepargi valgustus
Avraal AS katlamaja toide
Ruusa alajaam F4 pingeparandustööd
Piho alajaama pingeparandustööd
Tõrva-Nuia 15kV ÕL rekonstrueerimine
Kaitseliidu Võrumaa malev
Riigimaantee nr. 49 Imavere – Viljandi – Karksi-Nuia km 52,3-53,1.
Kutsari ristmiku valgustus
Võru valla välivalgustuse ehitus ja hooldus
Värska kergliiklustee valgustus
Valminud aastal 2012
Võru Juust AS vadaku tsehh
Vindor OÜ tootmishoone 2000m2
Kooli 5 korterelamu trepikoja valgustus
Võrumaa Päästeameti depoo garaažide renoveerimine
Võru Vallavalitsuse elektriautode laadimispunktid
Rõuge Vallavalitsuse elektriautode laadimispunktid
Sangaste Vallavalitsuse elektriautode laadimispunktid
Veriora Vallavalitsuse elektriautode laadimispunktid
Värska Vallavalitsuse elektriautode laadimispunktid
Antsla Gümnaasium evakuatsioonivalgustus
Värska Päästedepoo
Mõniste Päästedepoo
Räpina Päästedepoo
Võnnu Päästedepoo
Otepää Päästedepoo
Cristella Tootmishoone I etapp
Värska Vesi lao juurdeehitus
Võru Juust AS Külmhoone välivalgustus
Võru Juust AS pakkimise kontor
Krootuse Lasteaed
Krootuse tööharjutuskeskus
Mõniste Vallavalitsuse elektriautode laadimispunktid
Maanteeameti tänavavalgustuse hooldus Kagu piirkond
Võrumaa Toidukeskus
Arke Lihatööstuse tootmishoone
Mõniste Tervishoiukeskus
Mammaste Suusaraja välisvalgustus
Võrukivi Tööstuspargi välivalgustus
Põlva Kek alade välivalgustus
Ööbikuoru Villa
Võru Katariina Allee välivalgustus
Vindor OÜ seadmete kaabeldused
Valminud aastal 2011
Eesti Energia AS mõõdusüsteemide vahetus 8000 tk
Willa Haugas
Peeter Haug Eramu
Barrus AS ladu
Lusti Lasteaed evakuatsioonivalgustus
Nursipalu võitlusväljaku tänavavalgustus mastide paigaldus
Võru linna tänavavalgustuse hooldus
Räpina Maxima
Kuperjanovi pataljon Estakaat
Kuperjanovi pataljon Hakkehoidla
Kuperjanovi pataljon Tankla
Kuperjanovi pataljon Veetorn
Rõuge Lasteaia juurdeehitus
Ekseko AS Metsa Farmi II etapp
Võru juust AS Automaatikute ruumid
Võru Juust AS I kanal
Põlva linnas Jaama piirkonna tänavavalgustuse ehitus
Ahja Spordihoone laululava välivalgustus
Võru Juust AS Separeerimise elektritööd
Empower AS Koidula väravate elektritööd
KÜ Luha 23 korterelamu elektritööd
Põlva Teed AS Võru Vinso tänavavalgustuse ehitustööd
Agrisilos Grupp Männimäe kuivati elektritööd
Antsla Gümnaasium klassiruumide elektritööd
Põlva Teed AS Hammaste tänavavalgustuse ehitustööd
Võrumaa teed Sõmerpalu tänavavalgustuse ehitustööd
Palupera põhikooli kilpide vahetus
Enerel OÜ Valga depoo väliselekter
VG Holding AS galvanisaatorite renoveerimine Automaatika
Pasimare OÜ Tsiistre külakeskuse elektritööd
Pasimare OÜ Misso terviseraja valgustus
Haaslaava Vallavalitsus Roiu- Päkste kergliiklustee välivalgustus
YIT Ehitus AS Würth Tartu büroohoone elektritööd
Võru Juust AS RO Fiidri 800A toide
Pasimare OÜ Harjumäe laululava elektritööd
Perepuit AS tootmishoone elektritööd
Võru Juust AS Välivalgustus
Valminud aastal 2010
Antsla Gümnaasium aula ja evakuatsioonivalgustus
KÜ Räpina mnt 13 elektripaigaldise renoveerimine
KÜ Rannaliiva 26A elektripaigaldise renoveerimine
Värska Vesi AS elektripaigaldise renoveerimine
Barrus AS välivalgustus
Sternoberg OÜ tootmishoone elektritööd
Sänna mõis saali elektripaigaldise renoveerimine
Eesti Energia AS mõõdusüsteemide vahetus 2100 tk
Kodso eramu elektritööd
Võru Juust AS viiluliini elektritööd
Ekseko AS Säkna Farmi elektripaigaldise renoveerimine
Antsla reoveepumpla automaatikakilbid 5tk
Otepää reoveepumpla automaatikakilbid 8 tk
Võru linna tänavavalgustuse hooldus
Valga linna tänavavalgustuse hooldus
Kaitseliit Võru laod
Kagu Eesti Turvas
Värska Terviseraja Tänavavalgustus mastide paigaldus
Steko Eesti AS
Võru linna jõulukaunistused
Valminud aastal 2009
Parksepa Keskkool
Ekseko AS
Võru linna reoveepumpla automaatikakilbid 12tk
Lasva valla tänavavalgustus
Seto Talumuuseum elektritööd
Kaitseväe logistikakeskuse ladu
Võru valla tänavavalgustus
Võru linna tänavavalgustuse hooldus
KÜ Rõuge Tammetõru elektripaigaldise renoveerimine
Ekseko AS Metsa Farm elektripaigaldise renoveerimine
ABB AS Lepassaare 35/10 kV AJ maandus
Antsla Gümnaasium tööõpetusruumid
Võru Juust AS Evakuatsioonivalgustus
Võru linna jõulukaunistused