Meist

KAGU ELEKTER OÜ kvaliteedi- ja keskkonnajuhtmise põhimõtted:

*kohustub täitma meie tegevusele kohaldatavaid õiguslikke ja muid nõudeid;
*pakub klientidele professionaalset, kiiret, projektikohast ja tähtaegset tellimuse täitmist;
*reageerib kõikidele probleemidele koheselt ning annab tagasisidet klientidele hiljemalt 3 tööpäeva jooksul;
*analüüsib oma tegevust tuginedes klientide ja töötajate tagasisidele ning parendab pidevalt juhtimissüsteemi;
*kasutab usaldusväärseid alltöövõtjaid ja hankijaid;
*tõstab töötajate koolitusega nende kvalifikatsiooni ja keskkonnateadlikkust;
*kasutab säästlikult loodusressursse;
*kohustub ennetama keskkonna saastamist;
*informeerib kõiki töötajaid vajaliku infoga õigeaegselt ja täies mahus;