Teenused

Elektripaigaldiste teenindamine

käidu- ja hoolduslepingute alusel

Elektritööd ja elektripaigaldiste hooldus

teeninduslepingute alusel

Sise- ja välielektritööd

Maanduse ja piksekaitsesüsteemide ehitus

10/0,4 kV alajaamade hooldus

Side- ja arvutivõrkude ehitus sisepaigaldistes

Tööstusautomaatika ehitus, hooldus, rekonstrueerimine

Elektriprojektide koostamine

Elektripaigaldise kontrollmõõtmised

Elektripaigaldise ettevalmistamine auditiks

Elektripaigaldise auditi läbi viimine

Horisontaalpuurimine laiendiga kuni 350mm

Kaeveteenus roomikekskavaatoritega 3t-6t

Laadur-ekskavaatori teenus

Korvtõstuki teenus

Valguskaabli paigaldus ja remont