Elektrilevi OÜ IL4895 Võrumaa, Setomaa vald, Niitsiku F2 nõuetekohasuse tagamine